Regjistrimet 2020

Regjistrimet janë të hapura.
Ndiqni udhëzimet.

Regjistrohuni
Hapat

Ndiqni lajmet për hapat.

Hapat

Procedura për tu regjistruar.

Ndiqni hapat saktë për të plotësuar regjistrimin tuaj.

steps

Hapi 1

Plotësoni të dhënat tuaja personale dhe zgjidhni fotot dhe videot tuaja.

steps

Hapi 2

Kontrolloni që të dhënat janë të sakta dhe fotot e videot janë të pranueshme.

steps

Hapi 3

Kontrolloni faqen për ruajtjen e regjistrimit tuaj.

Hapat

Të gjitha datat për fazat dhe eventet e ndryshme të Miss Kosova 2020 do të detajohen në këtë pjesë.

06/2020

15 Qershor

Hapja e regjistrimeve.

Regjistrimi do të hapet me 15 Qershor 2020.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

+ Shpejt

Missat 2020

Përzgjedhja e Missave që marrin pjesë në edicionin 2020.

team member portrait

Participante 1

Region

team member portrait

Participante 2

Region

team member portrait

Participante 3

Region

team member portrait

Participante 4

Region

team member portrait

Participante 5

Region

team member portrait

Participante 6

Region

team member portrait

Participante 9

Region

team member portrait

Participante 8

Region

team member portrait

Participante 7

RegionGaleritë

Gjeni të gjitha fotot e bëra gjatë edicionit të vitit 2020.

Për të gjitha kërkesat, na kontaktoni.

Error.
Faleminderit!